Sunday, October 31, 2010

Seminar Pengurusan Dan Pentadbiran Sekretariat KRS Pulau Pinang 2010


    Info dan Maklumat KRS Pulau Pinang - TERKINI


      PERANCANGAN PEMBANGUNAN AKTIVITI BAGI TAHUN 2011 
    KADET REMAJA SEKOLAH ( KRS ) dan TUNAS KRS 
  JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG


Bil.

Nama Program / Aktiviti

Tarikh/Tempoh/Tempat

Penglibatan

Anjuran

Cth.


Mesyuarat Jawatankuasa Sekreteriat  KRS  Negeri dan Sekretariat KRS Daerah
30 Januari 2011
Unit Kokurikulum,
JPN Pulau Pinang
Sekreteriat KRS Negeri dan Daerah
70 Pegawai KRS

Unit Kokurikulum,
JPN Pulau Pinang
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.                                         JAWATANKUASA INDUK 2010/11                                  KADET REMAJA SEKOLAH ( KRS ) NEGERI 
                              JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG


1.
PENAUNG
Menteri Pelajaran Malaysia

2.
PENASIHAT
Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

3.
PENGERUSI
Pengarah Pelajaran Negeri Pulau Pinang

4.
TIMBALAN PENGERUSI
Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri Pulau Pinang

5.
NAIB PENGERUSI
Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan

6.
SETIAUSAHA KEHORMAT
Ketua Unit Kokurikulum

7.
BENDAHARI
Penyelia Kokurikulum

8.
AHLI JAWATANKUASA
Ketua Unit Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan
 -  PPD Utara


Ketua Unit Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan 
-  PPD Tengah


Ketua Unit Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan 
-  PPD Timur-Laut


Ketua Unit Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan 
-  PPD Barat-Daya


Ketua Unit Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan 
-  PPD Selatan


Dua Wakil  daripada  PKPSM  JPN Pulau PinangDua Wakil daripada MGB   JPN Pulau PinangØ  Pegawai Kokurikulum   -  PPD  Timur-LautØ  Pegawai Kokurikulum   -  PPD  Barat-DayaØ  Pegawai Kokurikulum   -  PPD  UtaraØ  Pegawai Kokurikulum   -  PPD  TengahØ  Pegawai Kokurikulum   -  PPD  SelatanØ  Pegawai Tadbir KRS dan
Penolong Pegawai Tadbir KRS Negeri


Ø  Pegawai Teknikal KRS  dan
Penolong Pegawai Teknikal KRS Negeri


Ø  Pegawai Istiadat KRS  dan
Penolong Pegawai Istiadat KRS Negeri


Ø  Pegawai HELWA KRS dan
Penolong Pegawai HELWA KRS Negeri


Ø  Pegawai Data / Maklumat  KRS dan
Penolong Pegawai Data KRS Negeri


Ø  Ketua Jurulatih KRS dan
Penolong Ketua Jurulatih KRS Negeri


Ø  Pegawai Logistik KRS dan
Penolong Pegawai Logistik KRS Negeri

 
EGAWAI  PENGURUSAN TERTINGGI,  PEGAWAI KEHORMAT, SEKRETARIAT
PEMAKAIAN  PANGKAT/GELARAN  DAN  KURSUS  KENAIKAN  PANGKAT
KADET  REMAJA  SEKOLAH  ( KRS )  DAN  TUNAS  KRS  ( TKRS )
JABATAN  PELAJARAN  NEGERI  PULAU  PINANG  BAGI  TAHUN  2010/11

v  TUAN PENGARAH  JABATAN PELAJARAN  NEGERI  -  PENGARAH KRS NEGERI   
v  TIMBALAN  PENGARAH JABATAN PELAJARAN NEGERI  -  TIMBALAN PENGARAH KRS NEGERI
v  KETUA SEKTOR PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAAN   ( Ketua Sektor  KRS Negeri )  -  PANGKAT KOLONEL
v  PEGAWAI PELAJARAN DAERAH   ( Pegawai KRS Daerah )  -  PANGKAT KOLONEL
v  KETUA UNIT KOKURIKULUM  ( Penolong Pengarah KRS Negeri) -  PANGKAT  LEFTENAN  KOLONEL
v  PENYELIA  KOKURIKULUM  ( Penyelaras KRS Negeri ) -  PANGKAT MEJAR
v  PEGAWAI KOKURIKULUM  DAERAH  ( Penyelaras KRS Daerah )  -  PANGKAT MEJAR
v  PENGETUA  DAN GURU BESAR  SEKOLAH  ( Komandan KRS Sekoloah )  -  PANGKAT LEFTENAN KOLONEL
v  PENOLONG KANAN KOKURIKULUM  SEKOLAH  ( Timbalan Komandan KRS Sekolah )  -  PANGKAT MEJAR
v  SEMUA  PENOLONG  KANAN SEKOLAH MENENGAH DAN SEKOLAH  RENDAH  -  PANGKAT MEJAR
v  SEMUA KETUA  BIDANG / GURU KANAN MATA PELAJARAN  SEKOLAH MENENGAH  -  PANGKAT KAPTEN 
v  SEKRETARIAT  KRS  NEGERI    ~  PANGKAT  MEJAR
v  SEKRETARIAT  KRS  DAERAH   ~  PANGKAT  KAPTEN DAN  LEFTENAN

KURSUS KENAIKAN PANGKAT DI PERINGKAT NEGERI, DAERAH DAN SEKOLAH

v  KURSUS  KENAIKAN  PANGKAT  WARAN  I  &  WARAN  II  KRS     
-  PERINGKAT  NEGERI                ( KADET  TINGKATAN  4  &  5 )

v  KURSUS  KENAIKAN  PANGKAT  STAF  SARJAN  DAN SARJAN KRS                    
-  PERINGKAT  DAERAH               ( KADET  TINGKATAN  3  &  4 )
                  
v  KURSUS  KENAIKAN  PANGKAT  LANS KOPERAL &  KOPERAL    
-   PERINGKAT  SEKOLAH             ( KADET  TINGKATAN  1, 2 & 3 )

v  KURSUS  KENAIKAN  PANGKAT  SARJAN  TKRS                            
-   PERINGKAT  NEGERI                ( KADET  TAHUN   6 )
v  KURSUS  KENAIKAN  PANGKAT  KOPERAL  TKRS                         
-   PERINGKAT  DAERAH               ( KADET  TAHUN   5 )
v  KURSUS  KENIAKAN  PANGKAT  LANS  KOPERAL  TKRS              
-  PERINGKAT  SEKOLAH              ( KADET  TAHUN  4 )

KENAIKAN  PANGKAT  PEGAWAI  BERDASARKAN  PENGALAMAN, 
SUMBANGAN  DAN TEMPOH  MEMEGANG  JAWATAN
v  PANGKAT  LEFTENAN   MUDA      -     1   TAHUN  HINGGA   3   TAHUN
v  PANGKAT  LEFTENAN                    -     3   TAHUN  HINGGA   5   TAHUN
v  PANGKAT  KAPTEN                        -     5   TAHUN  HINGGA   7   TAHUN
v  PANGKAT  MEJAR                          -     7   TAHUN   KE  ATAS
v  PANGKAT LEFTENAN KOLONEL   -   10   TAHUN  KE  ATAS     


                                      SENARAI  TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
                                      SEKRETARIAT  KRS  PERINGKAT  DAERAH        
                                          JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG


1.

PEGAWAI TADBIR1.1           Seorang pegawai kanan KRS negeri yang dipertanggungjawab untuk merancang, menyediakan anggaran, melaksana dan memantau program / aktiviti KRS dan juga TKRS di peringkat negeri
1.2           Dilantik oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dan berpangkat MEJAR KRS
1.3           Mencalonkan pegawai-pegawai dan ahli kadet untuk berkursus di peringkat kebangsaan
1.4           Bertanggungjawab terhadap program / aktivit / kursus KRS atau TKRS di peringkat negeri
1.5           Penasihat berkaitan dengan logistik KRS negeri
1.6           Pengesahan tatacara pemakaian uniform KRS dan TKRS
1.7           Membantu Ketua Unit dan Penyelia Kokurikulum  di Unit Kokurikulum  Jabatan Pelajaran Negeri
1.8           Bertanggungjawab terhadap Pengarah Pelajaran Negeri dalam semua perancangan dan penyelarasan program / aktivti / kursus di peringkat negeri dan juga di peringkat kebangsaan


2.

KETUA JURULATIH2.1           Seorang pegawai kanan KRS negeri yang dipertanggungjawab untuk merancang, menyediakan  anggaran, melaksana dan memantau program / aktiviti / kursus yang berkaitan dengan kejurulatihan KRS
2.2           Diantik oleh Kementerian Pelajaran Malkaysia dan berpangkat MEJAR KRS
2.3           Bertanggungjawab kepada Pegawai Tadbir KRS atas aspek-aspek kejurulatihan
2.4           Mengeluarkan dan mengatur jadual tugas untuk jurulatih dalam sesuatu program / kursus / aktiviti
2.5           Merancang dan melaksanakan program / aktiviti / kursus  kejurulatihan di peringkat  negeri
2.6           Membantu bersama Pegawai Tadbir mencalonkan pegawai atau jurulatih  ke peringkat kebangsaan
2.7           Bertanggungjawab menyediakan modul kursus kejurulatihan di peringkat negeri
2.8           Mengenalpasti prestasi, peningkatran dan kebajikan jurulatih atau pegawai
2.9           Bertanggungjawab terhadap tatacara perkhemahan – perjalanan program / aktiviti / kursus serta  aspek keselamatan3.


PEGAWAI TEKNIKAL


3.1           Seorang pegawai kanan  negeri yang dipertanggungjawab  khas untuk membantu Pegawai Tadbir dan Ketua Jurulatih.
3.2           Dilantik oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dan berpangkat MEJAR KRS
3.3           Membantu Pegawai Tadbir dan Ketua Jurulatih  dalam merancang, menyediakan anggaran, melaksana dan memantau aktiviti / program / kursus dari aspek teknikal di peringkat negeri.
3.4           Melaksana prosedur-prosedur teknikal terhadap semua aktiviti yang dijalankan
3.5           Menyelia ahli jawatankuasa Teknikal terhadap semua aktiviti / kursus / program yang diadakan
3.6           Bertanggungjawab dari aspek teknikal terhadap semua aktiviti yang dijalankan
3.7           Bertanggungjawab terhadap Pengarah Pelajaran Negeri dalam semua perancangan dan pelaksanaan aktiviti / program / kursus KRS atau TKRS di peringkat negeri
3.8           Menjalankan tugas yang dimaklumkan dari semasa ke semasa oleh JPN Negeri atau kementerian
3.9           Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap perjalanan pertandingan kawad kaki di peringkat negeri yang meliputi persediaan sebelum, semasa dan selepas pertandingan.


4.


PEGAWAI ISTIADAT


4.1           Seorang pegawai kanan KRS negeri yang dipertanggungjawab untuk melaksana dan memantau aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan protokol dan istiadat KRS di peringkat negeri
4.2           Dilantik oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dan berpangkat MEJAR KRS.
4.3           Mengendalikan aktiviti yang melibatkan protokol sama ada di dalam dewan atau di luar dewan serta perjalanan majlis
4.4           Merancang keperluan-keperluan perbarisan seperti perjalanan, susunatur, format, tarikh, masa, tempat, juruacara dan tetamu jemputan
4.5           Mengawas selia kawalan kehormat / tamat latihan / perbarisan / terima sijil / penganugerahan pangkat / majlis pentauliahan
4.6           Pengurusan mengikut prosedur dan protokol untuk perbarisan, padang kawad, aturacara majlis, kedudukan khemah dan sebagainya.


5.


PEGAWAI HELWA


5.1           Seorang pegawai kanan wanita KRS Negeri yang dipertanggungjawab khas atas penglibatan pegawai dan ahli kadet wanita dalam apa jua kursus / program / aktiviti di peringkat negeri
5.2           Dilantik oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dan berpangkat MEJAR KRS
5.3           Membantu Pegawai Tadbir, Ketua Jurulatih, Pegawai Teknikal dan  Pegawai Istiadat Negeri  dalam merancang serta melaksanakan program
5.4           Membantu mengenalpasti prestasi, peningkatan dan kebajikan jurulatih wanita serta ahli kadet wanita.


6.


PEGAWAI DATA / MAKLUMAT


6.1           Seorang pegawai kanan KRS negeri yang dipertanggungjawab untuk mengumpul data / maklumat tentang pegawai, jurulatih dan ahli kadet di peringkat negeri
6.2           Dilantik oleh Jabatan Pelajaran Negeri dan berpangkat MEJAR KRS
6.3           Mengumpul maklumat tentang statistik dan status semua pegawai, jurulatih dan ahli kadet di peringkat sekolah, daerah dan negeri.
6.4           Mengemaskini data dari semasa ke semasa
6.5           Membuat pendaftaran sekolah, pegawai, jurulatih dan ahli kadet.
6.6           Bertanggungjawab terhadap Pengarah Pelajaran Negeri, Ketua Unit Kokurikulum dan Penyelia Kokurikulum JPN Negeri berhubung dengan statistik KRS dan juga TKRS di peringkat negeri.
6.7           Membantu Pegawai Tadbir, Ketua Jurulatih, Pegawai Teknikal, Pegawai Istiadat dan Pegawai HELWA  dalam semua program / aktiviti / kursus KRS dan TKRS yang dijalankan di peringkat negeri.


7.


PENOLONG- PENOLONG PEGAWAI KRS  DAN TKRS


7.1             Pegawai-pegawai kanan KRS dan TKRS negeri yang dipertanggungjawab khas untuk membantu dan menjadi penolong  kepada pegawai-pegawai kanan tersebut di atas  dalam merancang, menyediakan anggaran, melaksana dan memantau aktiviti / program / kursus KRS atau TKRS di peringkat negeri
7.2             Dilantik oleh Jabatan Pelajaran Negeri  dan berpangkat KAPTEN KRS
7.3             Penolong dan pembantu berkaitan dengan lojistik KRS negeri
7.4             Bertanggungjawab terhadap Pengarah Pelajaran Negeri, Ketua Unit Kokurikulum dan Penyelia Kokurikulum dalam semua perancangan dan pelaksanaan aktiviti sama ada KRS mahu pun TKRS di peringkat negeri.

               CADANGAN AKTIVITI/PROGRAM/PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2011
                     KADET REMAJA  SEKOLAH  ( KRS ) DAN  TUNAS  KRS  ( TKRS )
                                       JABATAN  PELAJARAN  PULAU  PINANG

1.     Pendaftaran Sekolah, Keahlian Pegawai dan Ahli Kadet KRS serta Tunas KRS
Seluruh Negeri Pulau Pinang.

2.   Memantapkan Pengurusan dan Pentadbiran Sekretariat KRS Peringkat Daerah an Negeri

3.   Kursus Pemantapan Pegawai Sekretariat KRS Negeri dan Daerah

4.   Permohonan Kursus Kenaikan Pangkat Ahli Kadet dan Pegawai Kadet melalui sistem
      permohonan menggunakan borang.

5.   Kursus Pendedahan dan Majlis Pentauliahan Pegawai Kehormat KRS (PK Kokurikulum)
     dan Pegawai KRS (Jurulatih dan Pemimpin)

6.   Perkhemahan Bersepadu Pasukan Badan Beruniform Sekolah Rendah Peringkat Daerah
     dan Negeri.

7.   Perkhemahan Bersepadu Pasukan KRS dan Pasukan Badan Beruniform NGO Sekolah
      Menengah Peringkat Daerah dan Negeri.

8.   Perkhemahan Bersepadu Pasukan Badan Beruniform Sekolah Rendah
      Peringkat Kebangsaan.

9.   Perkhemahan Bersepadu Pasukan KRS dan Pasukan Badan Beruniform NGO
      Sekolah Menengah Peringkat Kebangsaan.

10. Kursus Kenaikan Pangkat Koperal TKRS, Sarjan KRS dan Staf Sarjan
      Peringkat Daerah

11. Kursus Kenaikan Pangkat Sarjan TKRS, Pegawai Waran II KRS dan Pegawai Waran I
      KRS Peringkat Negeri

12. Kursus Lanjutan Pegawai Waran Peringkat Negeri Kebangsaan

13. Pertandingan Kawad Kaki Peringkat Daerah

14. Pertandingan Kawad Kaki Peringkat Negeri

15. Pertandingan Kawad Kaki Peringkat Kebangsaan

16. Menganjurkan Hari Pengisytiharaan  KRS Peringkat Sekolah, Daerah dan Negeri
      pada 20 Jun setiap tahun.

17. Mengumpul dana KRS di peringkat daerah dan negeri melalui jualan cenderahati,
      baju t dan sebagainya.

18. Mesyuarat Sekretariat KRS Negeri dan Daerah sekurang-kurangnya 4 kali setahun.

19. Kursus Kenaikan Pangkat Kapten dan Mejar di Peringkat Negeri.

20. Kursus Kenaikan Pangkat Leftenan Muda dan Leftenan di Peringkat Setiap Daerah

 

 

 

 

 

 


 

A.    JAWATANKUASA KRS PERINGKAT NEGERI

 

                a.             Penaung                         :          Menteri Pelajaran Malaysia

                b.             Penasihat                       :          Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

                c.             Pengerusi                       :          Pengarah Pelajaran Negeri

                d.             Timbalan Pengerusi     :          Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri

                e.             Naib Pengerusi              :          Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan

                f.              Setiausaha                     :          Ketua Unit Kokurikulum

                g.             Pen.Setiausaha              :          Penyelia Pasukan Pakaian Seragam

                h.             Bendahari                      :          Dilantik

                i.              Ahli-ahli                        :          Semua Pegawai Pelajaran Daerah

                                                                                    Semua Ketua Unit SPPKemanusiaan Daerah

                                                                                    Semua Pegawai Kokurikulum Daerah

                                                                                    Sekretariat KRS Negeri

                                                                                    Wakil PKPSM dan MGB
j.            Juruaudit                       :          Dilantik ( 2 orang )

      B.    JAWATANKUASA KRS PERINGKAT DAERAH


                a.             Penaung                      :          Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

                b.             Penasihat                    :          Pengarah Pelajaran Negeri

                c.             Pengerusi                    :          Pegawai Pelajaran Daerah

                d.             Timbalan Pengerusi     :        Penolong Pegawai Pelajaran Daerah ( SPPK )

                e.             Setiausaha                  :          Pegawai Kokurikulum Daerah

                f.              Pen. Setiausaha          :          Dilantik

                g.             Bendahari                   :          Dilantik

h.             Ahli                              :          Pegawai-pegawai PPD ( SPPK )

                                                                 Sekretariat KRS Daerah,

                                                                 Wakil Kelompok PKPSM dan MGB

                i.              Ex-Officio                                    :           2 Pegawai dari Sekretariat KRS Negeri

                j.              Juruaudit                                     :          Dilantik ( 2 orang )

      C.    JAWATANKUASA KRS PERINGKAT SEKOLAH

 

a.             Penaung                       :          Pengarah Pelajaran Negeri

b.             Penasihat                      :        Pegawai Pelajaran Daerah

c.             Pengerusi                     :         Pengetua / Guru Besar

d.             Timbalan Pengerusi      :       Penolong Kanan Kokurikulum

e.             Setiausaha                   :         Dilantik ( pegawai KRS sekolah )

f.              Penolong Setiausaha    :      Dilantik ( pegawai KRS sekolah )

g.             Bendahari                    :         Dilantik ( pegawai KRS sekolah )

h.             Ahli-ahli                        :         ( 7 orang Dilantik + Ketua Platun KRS/TKRS )

i.              Juruaudit                       :        Diilantik  ( 2 orang )AKTIVITI/PROGRAM PEMBANGUNAN BAGI SEPANJANG TEMPOH TAHUN 2009
KADET REMAJA  SEKOLAH  ( KRS ) DAN  TUNAS  KRS  ( TKRS )
JABATAN  PELAJARAN  PULAU  PINANG – PERINGKAT NEGERI

1.   Pendaftaran Sekolah, Keahlian Pegawai dan Ahli Kadet KRS serta Tunas KRS Seluruh Negeri Pulau Pinang.
2.   Memantapkan Pengurusan dan Pentadbiran Sekretariat KRS Peringkat Daerah an Negeri
3.   Kursus Pemantapan Pegawai Sekretariat KRS Negeri dan Daerah
4.   Permohonan Kursus Kenaikan Pangkat Ahli Kadet dan Pegawai Kadet melalui sistem permohonan menggunakan borang.
5.   Kursus Pendedahan dan Majlis Pentauliahan Pegawai Kehormat KRS (PK Kokurikulum) dan Pegawai KRS (Jurulatih dan Pemimpin)
6.   Perkhemahan Bersepadu Pasukan Badan Beruniform Sekolah Rendah Peringkat Negeri.
7.   Perkhemahan Bersepadu Pasukan KRS dan Pasukan Badan Beruniform NGO Sekolah Menengah Peringkat Negeri.
8.   Kursus Kenaikan Pangkat Koperal TKRS dan Sarjan KRS Peringkat Daerah
9.   Kursus Kenaikan Pangkat Sarjan TKRS dan Staf Sarjan KRS Peringkat Negeri
10. Kursus Kenaikan Pangkat Pegawai Waran I dan II Peringkat Negeri
11. Pertandingan Kawad Kaki Peringkat Daerah
12. Pertandingan Kawad Kaki Peringkat Negeri
13. Menganjurkan Hari Pengisytiharaan  KRS Peringkat Sekolah, Daerah dan Negeri pada 20 Jun 2009.
14. Mengumpul dana KRS di peringkat daerah dan negeri melalui jualan cenderahati, baju t dan sebagainya.
15. Mesyuarat Sekretariat KRS Negeri dan Daerah sekurang-kurangnya 4 kali setahun.
16. Kursus Kenaikan Pangkat Kapten dan Mejar di Peringkat Negeri.
17. Kursus Kenaikan Pangkat Leftenan Muda dan Leftenan di Peringkat Setiap Daerah.
18. Majlis Pentauliahan Pegawai Kehormat KRS di negeri – Pegawai di JPN, PPD, Pengetua dan Guru Besar.


AKTIVITI/PROGRAM PEMBANGUNAN BAGI SEPANJANG TEMPOH TAHUN 2009
KADET REMAJA  SEKOLAH  ( KRS ) DAN  TUNAS  KRS  ( TKRS )
KEMENTERIAN  PELAJARAN  MALAYSIA – PERINGKAT KEBANGSAAN

1.  Perkhemahan Bersepadu Badan Beruniform KRS & NGO  bagi Sekolah Menengah  ( Puteri ) – 1,200 orang    5 hingga 11/4/2009 di Kelantan
2.  Perkhemahan Bersepadu Badan Beruniform KRS & NGO bagi Sekolah Menengah  ( Putera ) – 1,200 orang  12 hingga 18/4/2009 di Kedah
3.  Perkhemahan Bersepadu Badan Beruniform KRS & NGO bagi Sekolah Rendah ( Putera ) –  900 orang  22 hingga 27/3/2009 di Perak
4.  Perkhemahan Bersepadu Badan Beruniform KRS & NGO bagi Sekolah Rendah ( Puteri ) – 900 orang 29 hingga 3/4/2009 di Selangor
5.  Pertandingan Kawad Kaki Sekolah Menengah bagi KRS, NGO & GO -  7 hingga 9/6/2009 di Pahang
6.  Pertandingan Kawad Kaki Sekolah Rendah bagi KRS & NGO – 9 hingga 11/6/2009 di Negeri Sembilan
7.  Kursus  Lanjutan Pegawai Waran KRS – 9 hingga 15/8/2009 di Johor


                                              SENARAI NAMA PEGAWAI  DAN JURULATIH
                    SEKRETARIAT PERINGKAT KRS & TKRS NEGERI DAN DAERAH                   
JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG


    SEKRETARIAT KRS NEGERI

BIL.
NAMA JAWATAN
NAMA PEGAWAI
NAMA PEJABAT/SEKOLAH
1.
Pegawai Tadbir


2.
Pegawai Teknikal


3.
Pegawai Istiadat


4.
Pegawai Logistik


5.
Pegawai Hewa


6.
Pegawai Data


7.
Ketua Jurulatih
SENARAI NAMA SEKRETARIAT DAN JURULATIH KHAS DAERAH


BIL.
NAMA JAWATAN
PPD
TIMUR-LAUT
PPD
 BARAT-DAYA
PPD
UTARA
PPD
TENGAH
PPD
SELATAN
1.
Pegawai Tadbir

2.
Pegawai Teknikal

3.
Pegawai Istiadat

4.
Pegawai Logistik

5.
Pegawai Hewa

6.
Pegawai Data

7.
Ketua Jurulatih

8.
Jurulatih Orienteering

9.
Jurulatih Khidmas

10.
Jurulatih Rempuh Halangan

11.
Jurulatih Kawad

12.
Jurulatih Bantu Mula

13.
Jurulatih Tali Temali

14.
Jurulatih Kraf Perkhemahan

15.
Jurulatih Aktiviti Di Air

16.
Jurulatih Ikhtiar Hidup

17.
Jurulatih Kerohanian/Moral

18.
Jurulatih Jalan Lasak

19.
Jurulatih Kecergasan Fizikal

              

                                 LAPORAN PROGRAM /  AKTIVITI BAGI TAHUN 2009           
                                 KADET REMAJA SEKOLAH ( KRS ) dan TUNAS KRS
                                    JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANGBil.

Nama Program / Aktiviti

Tarikh/Tempoh/Tempat

Penglibatan

Anjuran

1.
Mesyuarat Jawatankuasa Sekreteriat  KRS  Negeri dan Sekretariat KRS Daerah
30 Januari 2009
Unit Kokurikulum,
JPN Pulau Pinang
Sekreteriat KRS Negeri dan Daerah
30 Pegawai KRS

Unit Kokurikulum,
JPN Pulau Pinang
2.
Mesyuarat Jawatankuasa  Kerja  Perkhemahan Bersepadu TKRS dan Pasukan Badan Beruniform NGO Sekolah Rendah Peringkat Negeri
20 Februari 2009
Unit Kokurikulum,
JPN Pulau Pinang
Sekreteriat KRS Negeri  dan Jawatankuasa Kerja Perkhemahan
30 Pegawai KRS & NGO

Unit Kokurikulum,
JPN Pulau Pinang
3.
Perkhemahan Bersepadu Pasukan Badan Beruniform Sekolah Rendah Peringkat Negeri 2009
28 Februari – 3 Mac 2009
Taman Rekreasi Teluk Nipah, Kedah.
Sekreteriat KRS Negeri  dan Jawatankuasa Kerja Perkhemahan
30 Pegawai KRS & NGO
200 pelajar (100 TKRS)
Unit Kokurikulum,
JPN Pulau Pinang
4.
Perkhemahan Bersepadu Pasukan Badan Beruniform Sekolah Menengah Peringkat Negeri 2009
4 Mac – 7 Mac 2009
Taman Rekreasi Teluk Nipah, Kedah.
Sekreteriat KRS Negeri  dan Jawatankuasa Kerja Perkhemahan
30 Pegawai KRS & NGO
200 pelajar (100 KRS)
Unit Kokurikulum,
JPN Pulau Pinang

5.
Perkhemahan Bersepadu Pasukan Badan Beruniform Sekolah Rendah (Putera) Peringkat Kebangsaan 2009

22 Mac – 27 Mac 2009
JPN Perak
Sekretariat KRS Negeri dan 70 ahli Kadet TKRS Putera  & NGO
Unit Kokuirkulum
JPN Perak dan KPM
6.
Perkhemahan Bersepadu Pasukan Badan Beruniform Sekolah Rendah (Puteri) Peringkat Kebangsaan 2009
29 Mac – 3 April 2009
JPN Selangor
Sekretariat KRS Negeri dan 70 ahli Kadet TKRS Puteri  & NGO
Unit Kokurikulum,
JPN Selangor dan KPM

7.
Perkhemahan Bersepadu Pasukan Badan Beruniform Sekolah Menengah (Puteri) Peringkat Kebangsaan 2009
5 April – 11 April 2009
JPN Kelantan
Sekreteriat KRS Negeri  dan Jawatankuasa Kerja Perkhemahan
70 Kadet Puteri &  NGO
Unit Kokurikulum,
JPN Kelantan dan KPM
8.
Perkhemahan Bersepadu Pasukan Badan Beruniform Sekolah Menengah (Putera) Peringkat Kebangsaan 2009
12 April – 18 April 2009
JPN Kedah
Sekreteriat KRS Negeri  dan Jawatankuasa Kerja Perkhemahan
70 Kadet Putera &  NGO
Unit Kokurikulum,
JPN Kedah & KPM

9.
Pertandingan Kawad Kaki Peringkat Daerah Selatan
April 2009
SMK Agama, Nibong Tebal
20 Pasukan Putera dan Puteri KRS & Tunas KRS
Unit Kokurikulum,
PPD Selatan

10.
Pertandingan Kawad Kaki Peringkat Daerah Utara/Tengah
April 2009
SMK Kampung Selamat
30 Pasukan Putera dan Puteri KRS & Tunas KRS
Unit Kokurikulum,
PPD Utara/Tengah

11.
Pertandingan Kawad Kaki Peringkat Daerah Pulau
April 2009
SMK Telok Bahang
15 Pasukan Putera dan Puteri KRS & Tunas KRS
Unit Kokurikulum,
PPD Pulau

12.
Pertandingan Kawad Kaki Peringkat Negeri – Kategori Sekolah Rendah
Mei 2009
SMK Telok Bahang
5 Pasukan Putera KRS
5 Pasukan Puteri KRS
Unit Kokurikulum,
PPD Pulau

13.
Pertandingan Kawad Kaki Peringkat Negeri – Kategori KRS Sekolah Menengah
Mei 2009
Pusat Kokurikulum P.Pinang
5 Pasukan Putera KRS
5 Pasukan Puteri KRS
Unit Kokurikulum,
JPN Pulau Pinang

14.
Pertandingan Kawad Kaki Peringkat Kebangsaan – Kategori Sekolah Rendah
9 Jun – 11 Jun 2009
JPN Negeri Sembilan
37 Ahli Kadet Puteri Tunas KRS
37 Ahli Kadet Putera Tunas KRS
Unit Kokurikulum,
JPN Negeri Sembilan dan KPM
15.
Pertandingan Kawad Kaki Peringkat Kebangsaan – Kategori KRS Sekolah Menengah
7 Jun – 9 Jun 2009
JPN Pahang
1 Platun KRS Putera KRS dan
1 Platun KRS Puteri KRS
Unit Kokurikulum,
JPN  Pahang dan KPM

16.


Hari Sambutan Pengisytiharan KRS 2009
20 Jun 2009
Pusat Kokurikulum JPN Pulau Pinang
500 Ahli Kadet KRS dan TKRS
(Setiap Daerah 100 ahli kadet –
50 KRS dan 50 TKRS)
Unit Kokurikulum & Sekretariat KRS Negeri
17.
Kursus Kenaikan Pangkat Leftenan Muda dan Leftenan  Pegawai KRS  Peringkat Negeri 2009
Sepanjang bulan Julai 2009
Sekretariat KRS Negeri
120 pegawai (SM & SR)
Unit Kokurikulum dan Sekretariat KRS
PPD Selatan
18.
Kursus Kenaikan Pangkat Sarjan KRS dan  Koperal TKRS Peringkat Daerah
Sepanjang bulan Julai 2009

Sekretariat KRS Negeri
Sekretariat KRS Daerah SPS
120 ahli kadet KRS & TKRS
Semua PPD dan Sekretariat KRS Daerah
19.

Kursus Kenaikan Pangkat Staf Sarjan KRS dan Pegawai Waran Peringkat Negeri
Sepanjang bulan Ogos 2009

Sekretariat KRS Negeri
120 ahli kadet KRS & TKRS
Unit Kokurikulum,
JPN Pulau Pinang dan Sekretariat KRS Negeri
20.
Kursus Kenaikan Pangkat Sarjan KRS  TKRS Peringkat Negeri
Sepanjang bulan Ogos 2009

Sekretariat KRS Negeri
120 ahli kadet KRS & TKRS
Unit Kokurikulum,
JPN Pulau Pinang dan Sekretariat KRS Negeri
21.
Kursus Lanjutan Pegawai Waran Peringkat Kebangsaan 2009
9 Ogos – 15 Ogos 2009
JPN Johor
12 Pegawai Waran Negeri
2 Pegawai KRS
Unit Kokurikulum,
JPN Johor dan KPM

22.

Perhimpunan Perdana Pasukan Badan Beruniform 2009
Sempena Sambutan Bulan Kemerdekaan 2009
Semua Pasukan Badan Beruniform
Unit Kokurikulum
& Sekretariat KRS Negeri
23.
Kursus Pendedahan dan Majlis Pentauliahan Pegawai KRS dan TKRS Peringkat  Setiap Daerah 2009
Sepanjang bulan September 2009
Sekretariat KRS Daerah
Pegawai & Jurulatih KRS
60 pegawai (SM & SR)
PPD  dan
Sekretariat KRS Daerah
24.
Kursus Pendedahan dan Majlis Pentauliahan Pegawai Kehormat KRS Peringkat Setiap Daerah 2009
Sepanjang bulan Oktober 2009
Sekretariat KRS Daerah
Pengetua, Guru Besar dan Penolong Kanan Kokurikulum
120 pegawai (SM & SR)
PPD  dan
Sekretariat KRS Daerah
25.
Kursus Pendedahan dan Majlis Pentauliahan Pegawai Kehormat KRS Peringkat Negeri 2009
Sepanjang bulan November 2009
Sekretariat KRS Negeri
40 Pegawai di JPN & PPD
Unit Kokurikulum dan Sekretariat KRS Negeri

26.

Mesyuarat  Akhir Sekretariat KRS Negeri  - Laporan Akhir Tahun 2009 dan Perancangan Bagi Tahun 2010
30 Oktober 2009
Unit Kokurikulum
Sekretariat KRS Negeri
Unit Kokurikulum
Sekretariat KRS Negeri
                                 LAPORAN PROGRAM /  AKTIVITI BAGI TAHUN 2008           
KADET REMAJA SEKOLAH ( KRS ) dan TUNAS KRS
 JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG


Bil.

Nama Program / Aktiviti

Tarikh/Tempoh/Tempat

Penglibatan

Anjuran

1.
Mesyuarat Jawatankuasa Sekreteriat  KRS  Negeri dan Sekretariat KRS Daerah
30 Januari 2008
Unit Kokurikulum,
JPN Pulau Pinang
Sekreteriat KRS Negeri dan Daerah
30 Pegawai KRS

Unit Kokurikulum,
JPN Pulau Pinang
2.
Mesyuarat Jawatankuasa  Kerja  Perkhemahan Bersepadu TKRS dan Pasukan Badan Beruniform NGO Sekolah Rendah Peringkat Negeri
22 Februari 2008
Unit Kokurikulum,
JPN Pulau Pinang
Sekreteriat KRS Negeri  dan Jawatankuasa Kerja Perkhemahan
30 Pegawai KRS & NGO

Unit Kokurikulum,
JPN Pulau Pinang
3.
Perkhemahan Bersepadu Pasukan Badan Beruniform Sekolah Rendah Peringkat Negeri 2008
29 Februari – 3 Mac 2008
Taman Rekreasi Teluk Nipah, Kedah.
Sekreteriat KRS Negeri  dan Jawatankuasa Kerja Perkhemahan
30 Pegawai KRS & NGO
400 pelajar (200 TKRS)

Unit Kokurikulum,
JPN Pulau Pinang
4.
Perkhemahan Bersepadu Pasukan Badan Beruniform Sekolah Menengah Peringkat Negeri 2008
29 Februari – 3 Mac 2008
Taman Rekreasi Teluk Nipah, Kedah.
Sekreteriat KRS Negeri  dan Jawatankuasa Kerja Perkhemahan
30 Pegawai KRS & NGO
400 pelajar (200 TKRS)

Unit Kokurikulum,
JPN Pulau Pinang

5.
Perkhemahan Bersepadu Pasukan Badan Beruniform Sekolah Menengah (Puteri) Peringkat Kebangsaan 2008
Mac 2008
Kem Pengakap Negeri Melaka
35 Kadet Puteri KRS dan 5 pegawai kadet

Unit Kokurikulum,
JPN Melaka
KPM

6.
Perkhemahan Bersepadu Pasukan Badan Beruniform Sekolah Menengah (Putera) Peringkat Kebangsaan 2008
29 Februari – 3 Mac 2008
Pusat Kokurikulum P. Pinang
Sekreteriat KRS Negeri  dan Jawatankuasa Kerja Perkhemahan
30 Pegawai KRS & NGO
640 Ahli Kadet Putera KRS dan 640 Ahli Kadet Putera NGO

Unit Kokurikulum,
JPN Pulau Pinang
7.
Perkhemahan Bersepadu Pasukan Badan Beruniform Sekolah Rendah (Putera) Peringkat Kebangsaan 2008
Mac 2008
Kelantan
37 Ahli Kadet Putera Tunas KRS
Dan 5 pegawai kadet
Unit Kokurikulum,
JPN Kelantan & KPM


8.
Perkhemahan Bersepadu Pasukan Badan Beruniform Sekolah Rendah (Puteri) Peringkat Kebangsaan 2008
Mac 2008
Kedah
37 Ahli Kadet Puteri Tunas KRS dan
4 pegawai kadet
Unit Kokurikulum,
JPN Kedah
KPM

9.
Pertandingan Kawad Kaki Peringkat Daerah Selatan
April 2008
SMK Agama, Nibong Tebal
20 Pasukan Putera dan Puteri KRS & Tunas KRS dan 20 pegawai kadet
Unit Kokurikulum,
PPD Selatan

10.
Pertandingan Kawad Kaki Peringkat Daerah Utara/Tengah
April 2008
SMK Kampung Selamat
30 Pasukan Putera dan Puteri KRS & Tunas KRS dan 20 pegawai kadet
Unit Kokurikulum,
PPD Utara/Tengah

11.
Pertandingan Kawad Kaki Peringkat Daerah Pulau
April 2008
SMK Telok Bahang
15 Pasukan Putera dan Puteri KRS & Tunas KRS dan 20 pegawai  kadet
Unit Kokurikulum,
PPD Pulau

12.
Pertandingan Kawad Kaki Peringkat Negeri – Kategori Sekolah Rendah
April 2008
SMK Telok Bahang
5 Pasukan Putera KRS
5 Pasukan Puteri KRS
24 Pegawai & Urusetia
Unit Kokurikulum,
PPD Pulau

13.
Pertandingan Kawad Kaki Peringkat Negeri – Kategori KRS Sekolah Menengah
April 2008
Pusat Kokurikulum P.Pinang
5 Pasukan Putera KRS
5 Pasukan Puteri KRS
24 Pegawai & Urusetia
Unit Kokurikulum,
JPN Pulau Pinang

14.
Pertandingan Kawad Kaki Peringkat Kebangsaan – Kategori Sekolah Rendah
Mei 2008
Kelantan
37 Ahli Kadet Puteri Tunas KRS
37 Ahli Kadet Putera Tunas KRS
10 pegawai kadet
Unit Kokurikulum,
JPN Kelantan

15.
Pertandingan Kawad Kaki Peringkat Kebangsaan – Kategori KRS Sekolah Menengah
Mei 2008
Wilayah Persekutuan Putrajaya
1 Platun KRS Putera KRS dan
1 Platun KRS Puteri KRS
10 pegawai kadet
Unit Kokurikulum,
JPN W/P Putrajaya

16.
Kursus Pendedahan dan Majlis Pentauliahan Pegawai KRS Peringkat Daerah Selatan
19 Julai 2008
 Kompleks Rakan Muda S.P.Selatan
Sekretariat KRS Negeri
Penolong Kanan Kokurikulum
60 pegawai (SM & SR)
PPD Selatan dan Sekretariat KRS
PPD Selatan


17.
Kursus Kenaikan Pangkat Sarjan KRS dan  Koperal TKRS Peringkat Daerah Selatan
1 hingga 3 Ogos 2008
 Hutan Lipur Telok Bahang
Sekretariat KRS Negeri
Sekretariat KRS Daerah SPS
120 ahli kadet KRS & TKRS
PPD Selatan dan
Sekretariat KRS
PPD Selatan

18.
Kursus Pendedahan dan Majlis Pentauliahan Pegawai Kehormat KRS PPD Selatan
17 hingga 19 Oktober 2008
 Hotel Langkasuka, Langkawi,Kedah
30 Pegawai Kehormat PPD Selatan dan 3 Sekretariat KRS Negeri

PPD Selatan dan Sekretariat KRS Negeri
19.

Kursus Tempur Tanpa Senjata KRS
29 Nov hingga 3 Disember 2008
Hotel Gold Coast, Klang, Selangor

3 Pegawai dan 2 ahli kadet
Kementerian Pelajaran M’sia
                        DATA PENGLIBATAN KADET REMAJA SEKOLAH ( KRS ) dan TUNAS KRS
                         DALAM AKTIVITI  BAGI TAHUN 2008 ANJURAN KPM, JPN DAN PPD
                                          JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG


AKTIVITI ANJURAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (KPM)

BIL.
JENIS AKTIVITI
BILANGAN
 GURU
BILANGAN
MURID

1.
Perkhemahan Bersepadu Pasukan Badan Beruniform Sekolah Rendah (Putera) Peringkat Kebangsaan 2008
5
37
2.
Perkhemahan Bersepadu Pasukan Badan Beruniform Sekolah Rendah (Puteri) Peringkat Kebangsaan 2008
4
37
3.
Perkhemahan Bersepadu Pasukan Badan Beruniform Sekolah Menengah (Puteri) Peringkat Kebangsaan 2008
5
35
4.
Perkhemahan Bersepadu Pasukan Badan Beruniform Sekolah Menengah (Putera) Peringkat Kebangsaan 2008
30
1,280
5.
Pertandingan Kawad Kaki Peringkat Kebangsaan – Kategori Sekolah Rendah
10
74
6.
Pertandingan Kawad Kaki Peringkat Kebangsaan – Kategori KRS Sekolah Menengah
10
74
7.
Kursus Tempur Tanpa Senjata KRS
3
2


AKTIVITI ANJURAN JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG (JPN)

BIL.
JENIS AKTIVITI
BILANGAN
GURU
BILANGAN
MURID

1.
Perkhemahan Bersepadu Pasukan Badan Beruniform Sekolah Rendah Peringkat Negeri 2008
30
400
2.
Perkhemahan Bersepadu Pasukan Badan Beruniform Sekolah Menengah Peringkat Negeri 2008
30
400
3.
Pertandingan Kawad Kaki Peringkat Negeri – Kategori Sekolah Rendah
24
370
4.
Pertandingan Kawad Kaki Peringkat Negeri – Kategori KRS Sekolah Menengah
24
370


AKTIVITI ANJURAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH (PPD)

BIL.
JENIS AKTIVITI
BILANGAN
GURU
BILANGAN
MURID

1.
Pertandingan Kawad Kaki Peringkat Daerah Selatan
20
740
2.
Pertandingan Kawad Kaki Peringkat Daerah Utara/Tengah
20
1,110
3.
Pertandingan Kawad Kaki Peringkat Daerah Pulau
20
450
4.
Kursus Pendedahan dan Majlis Pentauliahan Pegawai KRS Peringkat Daerah Selatan
60
-
5.
Kursus Kenaikan Pangkat Sarjan KRS dan  Koperal TKRS Peringkat Daerah Selatan
24
120
6.
Kursus Pendedahan dan Majlis Pentauliahan Pegawai Kehormat KRS PPD Selatan
45
-